Công ty TNHH Thái Bình Dương
Hotline 028 2261 4444
Email: info@pacific-vietnam.com

Thông Tin Chung Về Paciffic Việt Nam

Công ty TNHH DELFIN Châu Á Thái Bình Dương được thành lập từ tháng 11 năm 2014, là một công ty con của công ty DELFIN SRL - Nhà sản xuất máy hút bụi công nghiệp và hệ thống hút bụi trung tâm hàng đầu thế giới tại Châu Âu hơn 25 năm qua. Với mục tiêu đáp ứng tất cả các yêu cầu...
Xem chi tiết

News Latest

BUILDING & CONSTRUCTION

BUILDING & CONSTRUCTION

WHEREVER DUSTS IS A THREATH YOU NEED OUR VACUUM CLEANERS     Wherever building ta..

CEMENT MANUFACTURING INDUSTRIES & CONSTRUCTION

CEMENT MANUFACTURING INDUSTRIES & CONSTRUCTION

PRODUCTIVITY HAS NEVER BEEN EASIER   To be able to work continuously is vital to the prod..

CERAMICS INDUSTRY

CERAMICS INDUSTRY

The production of ceramic and porcelain items and components, such as bricks, tiles, pottery, etc. a..

CHEMICAL - PHARMACEUTICAL INDUSTRY

CHEMICAL - PHARMACEUTICAL INDUSTRY

DISCOVER OUR SPECIFIC RANGE OF VACUUM CLEANERS FOR THE MOST DEMANDING INDUSTRIES The chemical-pha..

CLEANING CONTRACTORS

CLEANING CONTRACTORS

DELFIN VACUUM CLEANERS, AN INVESTMENT FOR YOUR HEALTH The variety of conditions and requirements ..

COFFEE, TEA, TOBACCO PROCESSING

COFFEE, TEA, TOBACCO PROCESSING

PURITY OF RAW MATERIALS FOR BEST QUALITY PRODUCT Coffee, tea and tobacco are products that r..

ELECTRONICS INDUSTRY

ELECTRONICS INDUSTRY

WHERE PRECISION IS THE KEY Due to the extremely high precision of the components produced (semi-c..

ENGINEERING AND METALWORKING

ENGINEERING AND METALWORKING

RECOVER CHIPS, OIL AND COOLANT WITH DELFIN'S TECNOIL LINE Engineering and metalwork is one of..

FOOD INDUSTRY

FOOD INDUSTRY

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR FOOD AND MILLING THE PROBLEM OF FOOD CONTAMINATION  One of..

GLASS INDUSTRY

GLASS INDUSTRY

PERFORMANCE AND RELIABILITY WITH DELFIN CENTRAL VACUUM SYSTEMS Glass production requires rugged v..